गुल्मी २ - कृषकको सहभागितामा विकास गरिएको मकैको जात

Year: 2014
Authors: LI-BIRD  
Download File
Download File
Description:
गुल्मी २ - कृषकको सहभागितामा विकास गरिएको मकैको जात Gulmi 2 - An improved maize variety developed through farmer led participatory plant breeding.