रेसुङ्गा कम्पोजिट - कृषकको सहभागितामा विकास गरिएको मकैको जात

Year: 2014
Authors: LI-BIRD  
Download File
Download File
Description:
रेसुङ्गा कम्पोजिट - कृषकको सहभागितामा विकास गरिएको मकैको जात Resunga Composite - An improved maize variety developed through farmer led participatory plant breeding.